Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění přijatých usnesení VV KSH 2011
 
01/11
Nahlásit jména rozhodčích na krajské kolo v PS
 
Odpovídá :
Starostové OSH
Termín     :
12.duben 2011
Splněno
 
 
02/11
Práce PO Očima dětí zasílat na OSH pí Soušková
 
Odpovídá :
Starostové OSH
Termín     :
7. květen 2011
Splněno
 
 
03/11
Nahlásit počet zájemců o setkání ZH OLK v okrese SU
 
Odpovídá :
Starostové OSH
Termín     :
15. 5. 2011
Splněno
 
 
04/11
Předat chybějící materiály pro almanach br. Zatloukalovi
 
Odpovídá :
Starostové OSH
Termín     :
31. 5 . 2011
Nesplněno
 
 
05/11
OSH SU dopracovat program jarního setkání ZH v okrese SU
 
Odpovídá :
Starosta OSH SU a pracovník br. Paciorek
 
Termín     :
0. 4 . 2011
Splněno
 
 
06/11
Revokace 04/11
Doplnit Almanach
 
Odpovídá :
Starostové OSH
 
Termín     :
17. říjen 2011
Splněno
 
 
07/11
Zaslat ve Wordu charakteristiky ZH na OSH ke kontrole a doplnění
 
Odpovídá :
Bratr Zatloukal
 
Termín     :
10. říjen 2011
Splněno
 
 
08/11
Zjistit zájemce zda všichni přespí v Přibyslavi. Při předání titulu ZH
 
Odpovídá :
Starostové OSH
 
Termín     :
17. 10. 2011
Splněno
 
 
09/11
Zajistit dopravu ZH do Přibyslavi (od HZS OLK podle zájmu autobus)
 
Odpovídá :
Starostové OSH, Starostka KSH a br. Zatloukal
 
Termín     :
17. 10. 2011
Splněno
 
 
10/11
Čerpání VP se všemi náležitostmi. (foto, OZ, doklady apod.)
 
Odpovídá :
Starostové OSH
 
Termín     :
30. 11 . 2011
V plnění