Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce VV KSH Ol. kraje na 2010

5. 6. 2010

Plán práce Výkonného výboru  KSH ČMS Olomouckého kraje  na rok 2010

 

Stále body programu VV

1.

Zahájení, volba zapisovatele

 

2.

Procedurální záležitosti (volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové komise

 

3.

Kontrola plnění usnesení

 

4.

Úkoly a informace  z porad starostů KSH,VV SHČMS,.ÚOR, HZS

 

5.

Zpráva předsedy  KKRR k činnosti a  k hospodaření

 

6.

Vyznamenání

 

7.

Informace z OSH

 

8.

Různé

 

9.

Usnesení a závěr

 

 

 

ÚNOR :           K bodu č. 4

a)

Vyhodnocení inventarizace, uzávěrky

 

b)

Plán soutěží 2010, termíny I.kol PS a Plamenu

 

c)

čl.příspěvky KSH

 

d)

Odborná příprava 2010

 

e)

Termín vyhodnocení  soutěže PO očima dětí

 

 

Příprava SP KSH

Zpráva  o činnosti  KSH  ČMS Ol.kraje

 

 

 

Zpráva  o hospodaření KSH ČMS Ol. kraje

 

 

 

Příprava plánu  rozpočtu na rok 2010

 

f)

Plán činnosti na rok 2010

 

g)

Setkání ZH Ol. kraje

 

Duben :                         6.4.

Shromáždění představitelů  OSH Ol. kraje

 

DUBEN :                    29. 4.

a)

Příprava OZ krajských kol PS a Plamene 2010

 

b)

Vyhodnocení  soutěže PO

27. 5.

c)

Školení  starostů na KÚ k dotacím

 

d)

Zhodnocení shromáždění představitelů okresů

 

e)

Plán práce na rok 2010

 

f)

Organizační změny po SP

 

KVĚTEN :

a)

Organizační věci KSH

 

b)

Informace k čerpání rozpočtu  KSH

 

c)

Vyhodnocení základních  kol v PS, Plamene

 

d)

Vyhodnocení soutěže PO 2010

 

e)

Úkoly  z  SS OSH

 

f)

Hodnocení  ZH  Ol.kraje, setkání s hejtmanem 

3. 6.

g)

Školení na program evidence

 

h)

Granty na rok 2010 MV, MŠMT , KÚ 

 

ch)

Příprava reprezentace MČR PS

 

i)

Příprava na IV. sjezd SH ČMS

 

ZÁŘÍ:

a)

Zhodnocení II. kola PLAMENE a II. kola  PS

 

b)

Zhodnocení  MČR PS

 

c)

Rozpracování úkolů po IV. sjezdu SH ČMS

 

d)

Příprava VVH za rok 2010

 

e)

Informace k čerpání rozpočtu  KSH , grantů a dotací    

 

f)

Příprava na SS OSH Přibyslav

 

LISTOPAD :

a)

Zhodnocení  Shromáždění starostů OSH

 

b)

Delegáti na SP OSH

 

c)

Příprava plánu soutěží na rok 2011

 

d)

Vyhodnocení smluv a spolupráce  KÚ, SH ČMS, HZS

 

e)

Vyhodnocení odborné přípravy JSDH obcí 2010

 

f)

Přípravy k vyhodnocení plánu činnosti za rok 2010

 

g)

Příprava plánu práce  a rozpočtu KSH VV, KOR na rok 2011

 

h)

Jmenování inventarizační komise

 

ch)

grantů SH ČMS za rok 2009, MV, MŠMT, EU, rozpočtu KSH